První čin je naší nováčkovskou zkouškou. Sestává z několika úkolů a vědomostí, které si skaut během prvních pár měsíců osvojuje. Kdo ji má splněnou, může nosit skautský šátek (viz níže), nebo na táboře bydlet v tee-pee. Níže jsou vypsány všechny jeho části s bližším popisem:

 • Skautský zákon, heslo, pozdrav
  • Skautský zákon je skautskou normou slušného chování. Vedle známých bodů jako „Skaut je pravdomluvný“ nebo „Skaut je věrný a oddaný“ sem spadají i méně známé, jako například „Hospodárný“ nebo „Veselé mysli“.
  • Skautským heslem je „Buď připraven“. Znamená, že máme být připraveni postavit se i nepříjemným a nečekaným situacím a neutíkat před nimi.
  • Skauti se zdraví potřesením levé ruky, levá ruka je blíže srdci. Kromě toho se při potřesu do sebe zaklesnou malíčky, což symbolizuje, že silnější brání slabšího.
 • Skautský kroj
  • Jedná se o skautskou uniformu, kterou projevujeme, že patříme k sobě. Hlavní částí je košile, na kterou se poté našívají speciální nášivky. Některé například za úspěchy během činnosti. Kroj nosíme na výpravách a táboře.
  • Skautský šátek je velmi slavnostní záležitostí. Říkává se, že skaut bez šátku, je nahý skaut. U nás v oddíle je tradice, že skaut šátek slavnostně dostává při splnění nováčkovské zkoušky (tohoto Prvního činu); do té doby chodí bez něj. Na mezinárodních akcích je zvykem vyměnit svůj šátek s novým zahraničním kamarádem a mít tak na něj milou vzpomínku.
 • KPZ
  • „Krabička Poslední Záchrany“. Malá krabička (například od bonbonů), ve které jsou schované nezbytnosti pro rychlou pomoc v případě nouze. Obsahuje následovné: svíčku, zápalky, žiletku nebo řezák, několik drobných (50 kč), kopii kartičku pojištěnce, jízdenku, knoflík, jehlu a niť, zavírací a normální špendlík, připínáček, tužku a papír, náplast nebo obvaz, poštovní známku.
 • 6 uzlů
  • 6 základních uzlů, které se hodí pro různé příležitosti – například vázané stavby, vodáckou výpravu, horolezení, nebo jen připevnění karimatky na batoh.
  • Jedná se o: Ambulantní smyčku (ambulák), škotový uzel (škoťák), rybářskou smyčku (autíčka), zkracovací smyčku (zkracovák), osmyčkový uzel (osmička), lodní smyčka (loďák). Dále se hodí ještě dřevařský uzel, nebo „alpský motýl“.
 • Dobré skutky
  • Skaut je prospěšný svému okolí a snaží se pomáhat ostatním. Tento bod je dlouhodobě nejobtížnější. Pro jeho splnění si skaut po dobu dvou měsíců zapisuje, jaký Dobrý skutek každý den udělal.
  • Nemusí se jednat o nic velkého, jako spíš o každodenní projevy dobré vůle – například pustit v MHD staršího člověka sednout, půjčení propisky spolužákovi nebo uvaření večeře pro rodinku.
 • Obsah knihy
  • Přečíst si nějakou knížku se skautskou tématikou, doporučený je například Foglar nebo Seton. V takovýchto knihách, byť starších, se dá nalézt spoustu inspirace do běžného (i skautského) života.
 • Zapálení a maskování ohně
  • Zapálit oheň se zdá jako jednoduchý úkol. S trochou praxe tomu tak skutečně je. Cílem tohoto bodu je umět bezpečně rozdělat oheň na místě, kde se to smí (toto místo umět rozpoznat a připravit) do tří zápalek a následně místo zamaskovat tak, aby nebylo poznat, že tam kdy oheň hořel.
 • 40 bylin a 15 dřevin
  • Úkol mluví sám za sebe – umět rozpoznat základní rostliny a dřeviny. Drtivou většinu člověk zná z běžného „civilního“ života; sedmikrásku, smetánku, leknín a další známe již od dětství.
  • Když skaut umí rostliny poznat, může se poté o nich dozvědět více – které se dají jíst, ze kterých je léčivý čaj, které dřevo hoří i za mokra, ze kterého se snadno vyřezává atd.
 • Kimova hra
  • Zvaná též „Kimovka“ je hra osvěžující paměť. Skaut se snaží během tří minut zapamatovat co nejvíce z 24 předmětů. Následně má opět tři minuty na to, co nejvíce jich vypsat. Stačí trochu tréninku a zanedlouho dáte všechny!
 • Docházka
  • Opět mluví samo za sebe. Kdo do oddílu dochází, ten má splněno. Zde je nutné podotknout, že podmínkou účasti na táboře je nejméně 60% docházka na akcích během roku!
 • Signály a pokřiky
  • Oddíl se dělí do několika podčástí, tzv družin. Každá z družin má svého šéfa, zvaného rádce. Jedná se o trochu staršího skauta, který své dovednosti předává svým mladším kamarádům. Tyto družiny fungují jako celky; mají svůj družinový symbol, na táboře mohou bydlet spolu a mají i svůj pokřik nebo signál, kterým se svolávají.
  • Orli: „Dobrý dech a pevný spár, to je Orel – zvířat král!“
  • Jaguáři: „Jaguáři zdatní jsou, stále za svým cílem jdou!“
  • Bizoni: „Teď to všichni uslyší, Bizoni jsou nejlepší!“
 • Zkouška odvahy
  • Každý má z něčeho strach. To patří k lidské přirozenosti. Je ale důležité strachu nepodléhat a umět se překonat. Když se toto člověku povede, může se strachu postupně zbavit.

Skautský slib skládá skaut ve chvíli, kdy se na toto skaut cítí. Je to slib sám sobě, že se bude snažit žít dobře, mít v úctě sebe i okolí. Skládá se ze tří bodů:

„Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe:

Sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době.

Plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské.

Duší i tělem být připraven pomáhat vlastní i bližním.“

 • Slib se obvykle skládá na táboře u slavnostního ohně za přítomnosti ostatních skautů. Jedná se o velmi hluboký zážitek, který si každý pamatuje po celý život.

Skautský zákon byl ve zkratce zmíněn výše. Zde uvádíme jeho plné znění:

 1. Skaut je pravdomluvný
 2. Skaut je věrný a oddaný
 3. Skaut je prospěšný a pomáhá jiným
 4. Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta
 5. Skaut je zdvořilý
 6. Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských
 7. Skaut je poslušný rodičů, představených a vůdců
 8. Skaut je veselé mysli
 9. Skaut je hospodárný
 10. Skaut je čistý v myšlenkách, slovech i skutcích